Аmir temur va temuriylar shajarasi

Kirish

 

Markaziy Osiyo xalqlari tarixini o‘rganishda Temur va temuriylar davrini mufassal o‘rganmay turib bu mintaqaning tarixiga baho berish mumkin emas. Zero, Markaziy Osiyo xalqlari tarixida Temur va temuriylar davri mamlakatning siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanish jarayonida ulkan ijobiy burilishlar davri bo‘lgan.

Tarixga nazar tashlar ekanmiz, Movarounnahr hududida qanchadan – qancha asrlarga tatigulik voqyea va hodisalar bo‘lib o‘tgan. Ammo mustabid tuzum vaqtida o‘z tariximizga bo‘lgan e’tibor sust kechgan davrdir. Shuni ham ta’kidlash kerakki, O‘zbekiston mustaqillikka erishgach o‘z tariximizni qayta o‘rganish jadallik bilan boshlab yuborildi. Xususan o‘sha mutabid yillarida “qonxo‘r”, “jallod”, “yo‘lto‘sar” deb xalq ongiga uqtirilgan. Sohibqiron Amir Temurning qanday shaxs ekanligini nafaqat bizni olimlar, balki butun dunyo olimlari isbotlab berdilar.

Binobarin, qariyb 500 yil hukumronlik qilgan temuriylar sulolasi xususida esa, jahon adabiyotida ilmiy asarlar, romanlar hamda sahna asarlari yaratilib kelindi va yaratilmoqda. Shuningdek, jahon olimlari tomonidan temuriylar sulolasining shajarasi ingliz, fransuz va nemis tillarida yozilgan va nashr qilingan. Bizda esa Temur shaxsiga va uning avlodiga nisbatan “bosqinchi”,“qonxo‘r” va “jallod” kabi iboralar bilan tamg‘a bosib, xalq nazaridan chetlab kelindi. Holbuki, Sohibqiron Amir Temur haqidagi qo‘lyozma manbalarni chuqurroq tahlil qilinsa, uning “bosqinchilik” harbiy yurishlarining tub mohiyati nimadan iborat ekanligi bir qadar oydinlashadi. Zotan, Amir Temur Movarounnahrda yirik markazlashgan davlatni barpo etgach, endilikda butun kuch-g‘ayratini turkiy xalqlarni birlashtirishga, ya’ni Turk hoqonligi (552 745) davridagi turk xalqining mavqye’ini qayta tiklab, Ulug‘ Turon davlatini barpo etishga qaratgan edi.

15  вароқ.Жуда ажойиб ёритилган.14 шрифтда

Yuklab olish narxi: 5000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: