МИЛЛИЙ МОДЕЛГА МУВОФИҚ ТАЪЛИМНИНГ ЯНГИ ТУЗИЛМАСИ ВА МАЗМУНИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Президент И.Каримовнинг чуқур илмий  ёндашуви ва узоқни  кўра олиш салоҳияти Узбекистонда Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш  орқали  таъминланадиган  «портлаш  эффекти»ни  олдиндан   кўра  билиши билан изоҳланади.Миллий дастурнинг амалга оширилиши узлуксиз таълим тизимини давлат ва нодавлат таълим муассасалари асосида яхлит ўқув-илмий-ишлаб чиқариш  комплекси сифатида босқичма-босқич ривожлантириш, таълим ва кадрлар  тайёрлаш   соҳаларида  рақобат   муҳитини   шакллантиришни   таъминлашни  назарда тутади.

Мақсади:таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш, уни ўтмишдан қолган мафкуравий қарашлар ва сарқитлардан тўла халос этиш, ривожланган демократик давлатлар даражасида, юксак маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали кадрлар тайёрлаш миллий тизимини яратишдир.

Yuklab olish narxi: 5000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: