1991 – 2017-YILLARDA YAPONIYA

Reja.
1. 1991 – YILLARDA YAPONIYA
2. 2017-YILLARDA YAPONIYA
1990-yillarda Yaponiyaning rivojlanishi. Bu davrda Yaponiya siyosiy hayotida liberal-demokratik partiyaning (LDP) obro‘yi tiklan-di. 1990-yili hokimiyatga kelgan Tosiki Kayfu Yaponiyaning xalqaro obro‘yini oshir ishga erishdi. 1990-yili Quvaytning Iroq tomonidan an-neksiya qilinis hi paytida Yaponiya xalqaro harbiy kontingentga, shu-
ningdek, Misr, Iordaniya va Turk iyaga moliyaviy yordam tarzida bir necha milliard dollar mablag‘ ajratdi. Qachon Yaponiya yalpi ichki mahsulotning hajmi bo‘yicha dunyoda AQSHdan keyingi ikkinchi o‘ringa chiqib olgan?

Yuklab olish narxi: 3000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: