9-SINF Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari bir yillik dars ishlanmalari

Sana:
Fan: Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari
Sinf: __9ABVG__
Mavzu: G`oyaviy bo`shliq
Darsning maqsadi:O’quvchilarga Siz ko`chada o`zicha qo`shiq xirgoyi qilib yurgan odamni uchratganmisiz degan savolga javob berishi, Uning qo`shiq aytishiga sabab nimaligi, Siz ota-onangiz, aka-opalaringiz, ustozlaringizdan qanday masalalarda maslahat olishi,Qanday odamning irodasi zaif, qalbi va ongida bo`shliq ko`p bo`lishi mumkinligini,«Daraxtning bo`shtini quit yeydi» degan maqolning ma`nosini tushuntira olish
Ta`limiy: Bolalarga G`oyaviy bo`shliq haqida ma`lumot berish. O’quvchilarga Siz ko`chada o`zicha qo`shiq xirgoyi qilib yurgan odamni uchratganmisiz degan savolga javob berishi, Uning qo`shiq aytishiga sabab nimaligi, Siz ota-onangiz, aka-opalaringiz, ustozlaringizdan qanday masalalarda maslahat olishi,Qanday odamning irodasi zaif, qalbi va ongida bo`shliq ko`p bo`lishi mumkinligini,«Daraxtning bo`shtini quit yeydi» degan maqolning ma`nosini tushuntira olish
Tarbiyaviy: Bolalarga mavzuning salbiy va ijobiy xislatlarini tushuntirib berish. Bilimli, sog’lom, barkamol insonni voyaga yetkazish. O’z yurtiga sadoqatli, mard va fidoyi, komil insonlarni tarbiyalsh, yaxshi va yomonning farqiga borishga, hayotda to’g’ri yo’l tanlash, xalqimiz va Vatanimizga halol xizmat qilish, bunyodkor g’oyalarning hayotbaxsh kuchini to’g’ri anglab, vayronkor g’oyalarga vaqtida zarba berishga o’rgatish . Guruh bilan “ bir yoqadan bosh chiqarib” ishlashga, “ hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun”, “ birlashgan o’zar, birlashmagan to’zar “ maqolining hayotdagi isbotini ko’rsatish bilan o’quvchilarni birlashib, maslahatlashib, bir-birini fikrini hurmatlashga o’rgatish;
Rivojlantiruvchi: O`quvchilarning to`g`ri fikrlashini rivojlantirish. O’quvchilarga darsni tushuntirish vaqtida o’quvchilarni qiziqtirish uchun ularni guruhlarga bo’lib, guruhlar bilan ishlash , test savollari, boshqotirmalar orqali dars rivojlantiriladi. O`quvchilarning to`g`ri fikrlashini rivojlantirish
Kommunikativ kompetensiya:
o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, ijtimoiy moslashuvchanlik, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;
Axborot bilan ishlash kompetensiyasi:
mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, gazeta-jurnal, radio (audio-video yozuv), telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.) foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
shaxs sifatida doimiy ravishda o‘z-o‘zini rivojlantirish, hayot davomida o‘qib-o‘rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va faol ishtirok etish;
Milliy va umummadaniy kompetensiyasi:
Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliyqadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish;
DTS talablari: Bolalarga G`oyaviy bo`shliq mavzusi haqida bilim, kunikma va malaka hosil qilish. O’quvchilar dars davomida o’rganishi kerak bo’lgan bilim, ko’nikma, va malakalar
Dars turi: Amaliy, og`zaki
Dars jihozi: 1. 9sinf “MIG` va MA” darsligi
2.Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch
3. Mavzuga oid rasmlar, boshqotirma va test savollari
4. Doska , bo’r, daftar , ruchka
Dars jarayoni
1.Tashkiliy qism 4 minut
2.O’tilgan mavzuni takrorlash( mustahkamlash) 12 minut
3.Yangi mavzuni tushuntirish 10 minut
4.Yangi mavzuni mustahkamlash 14 minut
5.O’quvchilarni baholash 3 minut
6. Uyga vazifa 2 minut
Darsning borishi:
I. Tashkiliy qism.
a) salomlashish.
b) davomatni aniqlash.
II. О`tilgan mavzuni savol-javob asosida mustaxkamlash.
1. «Mafkuraviy poligon» tushunchasini birinchi marta kim sharhlab bergan?
2. Mafkuraviy poligon deb nimaga aytiladi?
3. Mafkuraviy poligonlarning yadro poligonlaridan farqini misollar asosida tushuntirib bera olasizmi?
4. Diniy ekstremizm nima?
5. Turli mafkuraviy markazlar o`rtasidagi axborot janglari qanday maqsadlarga qaratilgan?

III. Yangi mavzuning bayoni.
G`OYAVIY BO`SHLIQ
Aziz o`quvchi, avvalgi darslarimizda ta`kidlanganidek, inson tabiatan o`ta qiziquvchandir. Hatto, yosh go`dak ham uyqudan ko`z ochishi bilan yon-atrofga qarab, o`ziga ermak qidiradi, nigohi tushgan narsani ushlab, qo`lga olib ko`rgisi keladi. Chunki inson-ning ongi, his-tuyg`ulari bir umr yangilikka intiladi. Ana shu tabiiy ehtiyojlari qondirilmasdan, uning qalbi yoki ongida bo`shliqqa yo`l qo`yilsa, avvalo odamning o`zi ana shu bo`shliqni nima bilandir to`ldirishni istaydi. Masalan, to`yda qo`shiq aytgisi kelgan odamga navbat berilmasa, u uyiga yetgunicha o`z qo`shig`ini xirgoyi qilib boradi.
Bu masalaning yana bir tomoni shundaki, odamning o`zi ma`-naviy ehtiyojlarini qondirishga qodir bo`lmagan paytda boshqalar unga yo`l ko`rsatishga harakat qiladi. Misol uchun, har qaysi inson-ning ota-onasi, undan yoshi kattaroq, tajribasi ko`proq bo`lgan aka-opalari, yaqin qarindoshlari, ustozlari unga faqat yaxshilik tilaydi. Shuning uchun uning qalbiga yoshligidan boshlab ezgu his-tuyg`ularni singdirishga, uni bu hayotda doimo o`ylab, fikrlab qadam bosadigan, boshqalar bilan bamaslahat ish tutadigan inson qilib tarbiyalashga alohida ahamiyat berishadi. Inson biron-bir ishda o`ylanib, ikkilanib qolganida esa, unga to`g`ri maslahat berib, eng qulay va oson yo`lni ko`rsatishadi.
Afsuski, bu dunyoda yaxshi insonlar bilan birga yomon odamlar ham bor. Ularning nafaqat xatti-harakat va qilmishlari, balki niyati ham qoradir. Ular g`arazli maqsadlarini boshqalarga singdirib, ezgulikni so`ndirishga, yaxshilikning yo`lini to`sib yashashga intila¬di. Asosan hayotda qat`iy yo`l tanlab olmagan, nima yaxshi-yu nima yomon ekanini to`liq tasavvur qilolmaydigan insonlar, ayniqsa yoshlar aynan shunday g`alamislarning tuzog`iga tushib qolishi mumkin.
«Mening yo`lim – ezgulik yo`li, men umrbod ota-onamga, xalqimga, Vatanimga xizmat qilaman va shu yo`lda niyatimga yetaman» degan aniq maqsadga ega bo`lmagan, aql-u hushini tanib olmagan yoshlarning irodasi zaif, qalbi va ongida bo`shliq ko`p bo`ladi.
«Daraxtning bo`shtini quit yeydi» degan maqolni eshitgan bo`lsangiz kerak. Bu hikmatda tabiat qonuniyati aks etgan. Prezidentimiz Islom Karimovning yurtimiz yoshlariga qarata «Hech qachon bo`sh kelmanglar, aziz farzandlarim!» deb aytgan da`vatkor so`zlarini ham albatta yaxshi eslaysiz. Bundan maqsad shuki, sizdek yosh avlod vakillarining qalbi va ongida hech qachon bo`shliq bo`lmasligi lozim. Siz hozirgi shiddatli kurashlar zamonida boshqalardan sira ham ortda qolmasligingiz kerak. Aksincha, bugungi kundagi eng muhim bilim va malakalarni egallab, bilimda, aql-u zakovatda ham, jismoniy bcllashuvlarda ham hammadan kuchli bo`lishingiz, jahon maydonlarida o`z tengdoshlaringiz bilan teppa-teng olishib, hatto ulardan nsiun kelishingiz lozim. Chunki siz Alpomishdek, Jaloliddin Manguberdi, Pahlavon Mahmud va Amir Temurdek kuragi yerga tegmagan, mardligi va jasurligi bilan dunyoni qoyil qoldirgan buyuk zotlarning avlodisiz.
Siz yaxshi bilasiz, hozirgi vaqtda mamlakatimizda yosh avlod larbiyasiga, ularning ham jismoniy, ham ma`naviy-intellektual jihatdan kuchli va baquvvat, hech kimga bo`sh kelmaydigan bo`lib voyaga yetishiga katta e`tibor berilmoqda. O`zingiz yashayotgan shahar va qishloqdagi zamonaviy maktablar, litsey va kollejlar, san`at va sport maskanlariga qatnab, ulardan bahramand bo`lmoqdasiz. Ularning barchasi avvalo siz uchun, siz kabi ming-minglab O`zbekiston bolalarining hech kimdan kam bo`lmasdan o`sib-ulg`ayishi uchun barpo etilmoqda. Siz o`quvchi va talaba yoshlar o`rtasida ko`plab sport musobaqalari, ko`rik-tanlov va festivallar o`tkazilayotgani, aka va opalaringiz, tengdoshlaringiz orasidan fan olimpiadalari g`oliblari, Osiyo, jahon chempionlari, Zulfiya nomi-dagi, «Nihol» singari davlat mukofotlari sohiblari yetishib chiqayot-ganidan xabardorsiz. Bular o`z oldiga aniq maqsad qo`yib, yuksak marralar sari tinimsiz intilib yashaydigan yoshlar uchun yurtimizda hamma sharoitlar yaratilgani va bunday ulug` yurt farzandlari ezgu orzusiga albatta yetishidan dalolat beradi.

IV darsni mustahkamlash.
1. Siz ko`chada o`zicha qo`shiq xirgoyi qilib yurgan odamni uchratganmisiz? Uning qo`shiq aytishiga sabab nima deb o`ylaysiz?
2. Siz ota-onangiz, aka-opalaringiz, ustozlaringizdan qanday masalalarda maslahat so`raysiz?
3. Qanday odamning irodasi zaif, qalbi va ongida bo`shliq ko`p bo`lishi mumkin?
4. «Daraxtning bo`shtini quit yeydi» degan maqolning ma`nosini tushuntira olasizmi?

V. Baholash
VI. Uyga vazifa berish.
O`tilgan mavzuni konspektlab, o`qib kelish.

Yuklab olish narxi: 10000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: