Bilim ol,hunar tanla! dars ishlanmasi

ILM XOSIYATI HAQIDA

llm-hunar o’rganish uchun yoshlik davri eng qulay hisoblanadi. Yoshlikda o’rganilgari ilm toshga o’ynagan naqshdir. Ilmli odamni hamma hurmat

qiladi. Dunyoning go’zalligi ilm tufaylidir.

llm-hunar o’rgangan kishi hech qachon xor bo’lmaydi.

Yaxshi o’qigan odam bir kun kelib ,m o’z orzusiga erishadi.

5.Darsni yakunlash Topshiriq bajariladi. O’quvchilar javoblari eshitiladi.

Namunali javoblar rag’batlantiriladi.

6.Uyga vazifa. Mavzuni mukammal o’rganish

Yuklab olish narxi: 2500 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: