Izatoplarga test

Izatoplar  test

  1. Tabiiy borning atom massasi 10,81 ga teng bo`lib, 105B va 115B izatoplari aralashmasidir. Shunga ko`ra tabiiy bordagi izatoplarning foiz miqdorlarini aniqlang.
  2. Tabiiy kaliy 93% 39K va 7% 40K izatoplarining aralashmasidan iborat. Tabiiy kaliyning o`rtacha nisbiy atom massasini aniqlang.
  3. Tabiiy argon 36Ar, 38Ar va 40Ar izatoplarining aralashmasidan iborat. 93% 40Ar va 0,7% 38Ar, 0,3 % 36Ar nisbiy atom massasini aniqlang.
  4. Tabiiy xlor  ikkita izatop aralashmasidan iborat. 35Cl – 75,77% ,  37 Cl – 27,23 %. Xlorning nisbiy atom massasini hisoblang.
Yuklab olish narxi: 2500 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: