Noosfera

Ноосфера

Режа:

1. Ноосфера – Табиат тараккиётининг янги боскичи.
2. Табиат – жамият – инсон”
3. Ижтимоий тараккиёт тугрисидаги янги концепцияга эхтиёж.
4. Ноосфера тугрисидаги
5. таълимот, унинг мохияти.
6. XX аср – огохлантириш асри сифатида.

1924 йил Париждаги илмий симпозиум(анжуман)да рус олими В.Вернадскийнинг биосфера тараккиёти тугрисидаги Концепцияси мухокамасида француз олими Э.Леруа «Ноосфера» атамасини биринчи булиб куллади. Бу термин турли талкинга эга булса-да, Акл сохаси сифатида содда таърифлаш кенг таркалган. Аслида Ноосфера биосферанинг шундай бир холатики, биосферани Акл ёрдамида инсоният умумий манфаатларига мувофик ривожлантириш, унинг истикболини жиддий ўйлаб, янги дунёкарашни шакллантириш жараёни бошланишини англаб етишдир. Бунга кура, илмий-техника тараккиёти (ИТТ) ва айникса илмий техника инкилоби (ИТИ) шароитида Она-табиатни асраб – авайлаш учун инсоният масъулияти нихоятда ошиб бораётганлигини хисобга олиб, ялпи умумий ҳаракат йўналиши белгилаш заруратини билиб олишдир.

Yuklab olish narxi: 5000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: