Pedagogika faning maqsad va vazifalari diplom ishi

Mundarija
I.Kirish
II.Asosiy qism
Pedagogika faning predmeti maqsad va vazifalari
1) Pedagogik pretmeti
2) Pedagogika faning predmeti maqsad va vazifalarini
rivojlanishida ijtimoiy tarbiya va uning bosqichlari
3) Pedagogika faning predmeti maqsad va vazifalarini
rivojlanishida pedagogika fanining asosiy kategoriyalari
4) Pedagogika faning predmeti maqsad va vazifalarini
rivojlanishida pedagogik ilmiy-tadqiqot metodlari
5) Pedagogika faning predmeti maqsad va vazifalari
III.Xulosa
IV.Foydalanilgn adabiyotlar

Yuklab olish narxi: 10000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: