PEDAGOGIKA – ta’lim-tarbiya haqidagi fan

VAZIFALARI Ta’limning asosiy vazifalari o’quvchilarga bilim, ko`nikma va malakalar shakllantirish bo’lsa, tarbiya yosh avlodga jamiyatda qabul qilingan odob-axloq qoidalariga mos keladigan e’tiqodni, shaxsiy fazilatlarni, ehtiyoj va intilishlarni tarkib topdirishdan iborat.

Yuklab olish narxi: 4500 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: