Qoraxoniylar, G’aznaviylar va Saljuqiylar davlati.Xorazmshoxlar davlatinning yuksalishi

Reja;

1.Qoraxoniylar  davlati.

  1. Qoraxoniylar davrida ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayot
  2. 3. G’aznaviylar davlati
  3. Saljuqiylar davlati
  4. Xorazmshohlar davlati qudratining yuksalib borishi.
  5. Alovuddin Muhammad-Xorazmshohlar davlatining so’nggi hukmdori.

7.Qadimgi  Xorazm

8.Фойдаланилган  адабиётлар

1.Qoraxoniylar davlati (927-1212). X asr o’rtalariga kelib Yettisuv va Qashqar hududida yashovchi qorluq, chig’il va yag’molarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o’zgarishlar sodir bo’ladi. Avvaldan asosan chorvachilik bilan shug’ullanib kelgan bu qabilalar эndilikda bir qator omillar ta’siridan o’troq hayotga o’ta bordilar. Ularda dehqonchilik bilan shug’ullanish kuchli rivoj topdi. SHaharlar o’sdi.

 

Yuklab olish narxi: 10000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: