QUSHLAR VA UY PARRANDALARI DARS ISHLANMASI

Fan: Tabiatshunoslik

Sinf: _____

Mavzu:Qushlar va uy parrandalari.

Darsning maqsadi:

  1. a) ta`limiy: O`quvchilarga tabiatda uchraydigan qushlar, ularning turlari va tabiatdagi ahamiyati haqida tushuncha berish.
  2. b) tarbiyaviy: O’quvchilarda tabiat ne`matlariga e`tiborli bo`lish, qushlarga ozor bermaslik, ularni asrash,oqilona foydalanish ko`nikmalarini tarbiyalash.
  3. v) rivojlantiruvchi: O`quvchilarning qushlar va parrandalar, ularning foydali jihatlari haqidagi bilimlarini rivojlantirish.

Kompetentlikni shakllantiruvchi maqsad: o‘quvchilarda umumiy va fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish:

Umumiy kompetensiyalar:

  • Kommunikativ kompetensiya
  • Axborot bilan ishlash kompetensiyasi
  • Shaxs sifatida o‘zini o‘zi shakllantiruvchi kompetensiya
  • Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi
  • Umummadaniy kompetensiya

Savodxonlik va fan-texnika taraqqiyoti yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasiDars turi: Yangi bilim beruvchi.

Dars uslubi: savol-javob, test, “O`rnini top”, “Ortiqchasini top”, “Chamanzorda” o`yinlari, Venn diagrammasi

Dars jihozi:  ko’rgazma-rasmlar, slayd, darslik, multimediya,

Yuklab olish narxi: 5000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: