TURKIYA IQTISODIYOTINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNING O’ZBEKISTON BILAN IQ’TISODIY HAMKORLIGINING USTUVOR YO’NALISHLARI

Kirish

1.Turkiya Respublikasiga umumiy tavsif

2.Turkiya iqtisodiyoti va rivojlanishning asosiy sabablari

3.Oʻzbekiston — Turkiya munosabatlari.  

4.Turkiyaning turizmi

Xulosa

Foydalangan adabiyotlar

Yuklab olish narxi: 5000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: