TUSHUNCHALAR TAHLILI” VA “ASSESMENT” INTERFAOL METODLARINI BOSHLANG’ICH SINF DARSLARIDA

Reja
1.“Tushunchalar tahlili”metodi to’g’risida tushuncha.
2.“Assesment” interfaol metodi to’g’risida tushuncha.
3. “Tushunchalar tahlili” va “Assesment” interfaol metodlarini boshlang’ich sinf darslarida qo’llash.
4.Mashg’ulotni o’tkazish tartibi.

Yuklab olish narxi: 3000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: