Vatan-ostonadan boshlanadi. dars ishlanmasi

Tarbiyaviy: Bilimli, sog’lom, barkamol insonni voyaga yetkazish. O’z yurtiga sadoqatli, mard va fidoyi, komil insonlarni tarbiyalsh, yaxshi va yomonning farqiga borishga, hayotda to’g’ri yo’l tanlash, xalqimiz va Vatanimizga halol xizmat qilish, bunyodkor g’oyalarning hayotbaxsh kuchini to’g’ri anglab, vayronkor g’oyalarga vaqtida zarba berishga o’rgatish . Guruh bilan  “ bir yoqadan bosh chiqarib” ishlashga, “ hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun”, “ birlashgan o’zar, birlashmagan to’zar “ maqolining hayotdagi isbotini ko’rsatish bilan o’quvchilarni birlashib, maslahatlashib, bir-birini fikrini hurmatlashga o’rgatish;

Siz «O’zbekiston — boy mamlakat», «O’zbekiston — ulkan imkoniyatlar mamlakati», «O’zbekiston — kelajagi buyuk davlat» degan ta’riflarni ko’p eshitgansiz. Bu so’zlar bejiz aytilmagan. O’zbekiston,
haqiqatan ham, har tomonlama boy, obod va turli noz-u ne’matlargakon o’lka.Awalgi suhbatlarimizdan yaxshi bilasizki, har qanday mamlakatning milliy boyligi ikki xil bo’ladi. Birinchisi — moddiy boyliklar,
ikkinchisi — ma’naviy boyliklar.

Surer  dars  ishlanmasi

Yuklab olish narxi: 5000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: