VENN DIAGRAMMASI” METODIDAN BOSHLANG’ICH SINF DARSLARIDA FOYDALANISH

Reja
1.Texnologik xaritani yaratish.
2. Venn diagrammasi haqida tushuncha.
3.Mashg’ulotda foydalaniladigan vositalar.
4.Mashg’ulotni o’tkazish tartibi.
“Venn diagrammasi” metodining ma’nosi, Venn- ingliz olimining nomi, diagramma –doiralar kesishuvidir.
Ushbu uslub o’tilgan o’quv predmeti yoki ma’lum bir asarni to’liq tugatgandan so’ng,o’quvchilar tomonidan fanni qay darajada o’zlashtirganligini bilish maqsadida o’tkaziladi.Shu orqali o’z bilimlarini tekshirib baholashga imkoniyat yaratish va o’qituvchi tomonidan qisqa vaqt ichida barcha o’quvchilarni baholay olishga yo’naltirilgan.

Yuklab olish narxi: 5000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: