ZINAMA-ZINA, “BALIQ SKELETI” TEXNOLOGIYALARI

“ZINAMA-ZINA”, “BALIQ SKELETI” TEXNOLOGIYALARIDAN
BOSHLANG’ICH SINF DARSLARIDA FOYDALANISH
“Zinama- zina” texnologiyasi
Ushbu texnologiya o’quvchilarni o’tilgan yoki o’tilishi kerak bo’lgan mavzu bo’yicha yakka va kichik jamoa bo’lib fikrlash hamda o’zlashtirilgan bilimlarni yodga tushirib, to’plangan fikrlarni umumlashtira olish va ularni yozma, rasm, chizma ko’rinishida ifodalay olishga o’rgatadi. Bu texnologiya o’quvchilar bilan bir guruh ichida yakka holda yoki guruhlarga ajratilgan holda yozma ravishda o’tkaziladi va taqdimot qilinadi.

Yuklab olish narxi: 4500 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: